Speakeři

Tomáš Zatloukal

Tomáš Zatloukal

Ústřední školní inspektor
Česká školní inspekce

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc. je absolventem Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Působil jako ředitel gymnázia, je učitelem tělesné výchovy a aktivním sportovcem. Jako Europoslanec byl členem výboru pro vzdělávání a kulturu Evropského parlamentu. Od 1. 10. 2013 působí ve funkci ústředního školního inspektora. Je zástupcem České republiky v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD (CERI), v řídicích radách mezinárodních šetření PISA a TALIS, ve Valném shromáždění Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a také ve Valném shromáždění Stálé mezinárodní konference inspektorátů (SICI). Pedagogicky a odborně spolupracuje s akademickými institucemi, publikuje v odborném tisku, pravidelně přednáší na národních i mezinárodních konferencích.