Prodej vstupenek na Sport Alive 2024 byl právě spuštěn!

Informace o zpracování osobních údajů

Odesláním formuláře s kontaktními údaji berete na vědomí, že Sport Alive, se sídlem Husinecká 903/10, Praha 3, 13000, IČ: 17071844 („SA"), bude zpracovávat Vaše jméno, příjmení, e-mail, jméno organizace a funkci v ní. Sport Alive bude zpracovávat osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími platnými a účinnými právními předpisy, a to za účelem naplnění svého oprávněného zájmu: organizace konference Sport Alive a další aktivity za účelem vzdělávání v oblasti sportovního marketingu. SA bude zpracovávat uvedené osobní údaje po dobu nezbytně nutnou za účelem naplnění výše uvedeného účelu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům nebo spolupracovníkům SA a budou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

Odesláním dotazníku zároveň berete na vědomí Vaše práva a povinnosti související se zpracováním osobních údajů, zejm. právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost osobních údajů a taktéž právo (vi) vznést námitku, po níž bude zpracování osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (viii) právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na SA na e-mailu info@sportalive.cz.

Partneři

Jsme velmi rádi, že se následující organizace, spojením s konferencí Sport Alive, rozhodly podpořit sdílení zkušeností a know-how v českém sportu. Děkujeme!